Stale obserwujemy, oceniamy, analizujemy sytuację i tendencje na rynku przewozu ładunków luzem, bezpośrednio uczestniczymy w przewozach, zgromadziliśmy dużo informacji i doświadczenia w tej dziedzinie, w związku z czym dobrze znamy ten rynek usług transportowych i jesteśmy świadomi jego prawdziwych problemów. Sądzimy, że w tej dziedzinie brakuje profesjonalnie i jakościowo pracującego przedsiębiorstwa logistyczno-spedycyjnego, potrafiącego gromadzić, systematyzować, analizować, aktualizować stale zmieniające się dane rynku przewozu materiałów luzem, operatywnie reagować na zmiany, nowości, sezonowość oraz po jakościowym przetworzeniu tego wszystkiego, zastosować do potrzeb rynku.


W różnych krajach europejskich działają liczni i jakościowo pracujący przewoźnicy i spedytorzy,  przewożący ładunki luzem autocysternami, oraz producenci i sprzedawcy ładunków, którym trzeba stale przewiozić ich płynne i sypkie ładunki w różnych kierunkach. Jednak często w tej branży zarówno nadawcy ładunków, jak i przewoźnicy albo spedytorzy nie posiadają albo nie potrafią operatywnie opanować korzystnych dla nich informacji na temat potencjalnych możliwości i potrzeb swoich partnerów, w wyniku czego doznają strat.

 

Po wykonaniu analizy możemy wyciągnąć wniosek, że często w tym biznesie brakuje ogniwa, mogącego w jakościowy sposób dysponować, zaktualizować oraz w sposób operatywny przedstawić przetworzone informacje, dotyczące przewozu konkretnego ładunku albo możliwości odpowiedniego przewoźnika. Po przeanalizowaniu sytuacji oraz dokonaniu oceny wszystkich okoliczności zdecydowano o założeniu firmy logistycznej UAB Licatrans, która będzie dążyła do wyeliminowania tych problemów komunikacyjnych rynku przewozowego, wypełni brakujące ogniwo między dostawcami ładunków i przewoźnikami, stanie się partnerem biznesowym, wszechstronnie i jakościowo zaspokajającym ich potrzeby logistyczne.
 Kontener do żywności, kontenery na żywność,kontenery do płynnych ładunków, cysterny-silosy silos, autocysterna sypkich ładunków, cysterny do sypkich ładunków, cysterna segmentowa, cysterny z oddzielnymi przegrodami, cysterna samochodowa z sekcjami, cysterny z licznikami, liczniki w utocysternach, nasadki autocystern, cysterna z wężem, cysterny ze sprężarką, złącza do cystern, przejścia zbiornikow, cysterny kalibrowane, kalibrowane autocystern, beczka, cysterny z pompami, tank z kompresorem,autocysterny z kompresorami, zbiorniki z pompą, autocysterny z reżymem temperatury, cysterna z utrzymanie temperatury, cysterna z ociepleniem, cysterny z podgrzewaniem Webasto, autocysterna ocieplająca, cysterna z termoizolacją, cysterna izolowana, autocysterna z termoizolacją, cysterna samochodowa z podgrzewaczem, autocysterny z termometrami, cysterna z termometrem, autocysterny ATP, ATP cysterna dla produktów spożywczych, żywnościowe cysterny ATP, cysterna ropy naftowej, transport paliwa, cysterna do produktów żywnościowych,cysterny samochodowe żywnościowe, zbiorniki płynnych ładunków, autocysterna do żywności, cysterny do przewozu cieczy, cysterny do towarów luzem, autocysterny do ładunków masowych, pojemniki do przewozu płynnych materiałów, tanki do przewozu luzem, autocysterny płynnych materiałów, cysterny spożywcze, autocysterna spożywcza, cysterna nie dla produktów spożywczych, autocysterny do materiałów chemicznych, mlekowóz, transport do cementu, cysterna ciśnieniowa, autocysterny z ciśnieniem, cysterna do bitumu, cysterny AdBlue, autocysterny specjalne, cysterna specjalna samochodowa, ADR zbiorniki, ADR autocysterny połprzyczepy, cysterna ADR samochodowa, transportowanie kontenerami, przewozy płynnych ładunków w kontenerach, przewozy cysternami, transport w cysternach,transportowanie cysternami, przewóz cysternami samochodowymi, przewozy płynnych ładunków, transportowanie ładunków płynnych autocysternami, przewóz cieczy, transport luzem, przewóz ładunków masowych, przewóz płynów autocysternami, transport cieczy cysternami, transport ładunków cysternami samochodowymi, transportowanie materiałów masowych, przewozy ładunków luzem autocysternami, ładunki luzem, transport towarów luzem, przewózy towarów masowych, transportowanie płynów, transportowanie ładunków luzem, przewóz ładunków płynnych, materiały płynne transportowane, transportowanie płynnych ładunków, przewozy ładunków sypkich,  przewozy ładunków masowych silosami, transportowanie ładunków sypkich autocysternami silosu, transport towarów luzem cysternami-silosami, przewóz płynnego towaru, przewóz płynnych produktów spożywczych,przewozy ładunków płynnych autocysternami, transportowanie masowych ładunków cysternami, transportowanie przez cysterny, wykonujemy przewozy płynnych produktów cysternami, transportujemy płynne produkty spożywcze, transportowanie płynnego ładunku, przewozy ładunków ADR, transportowanie płynnych ładunków ADR cysternami, transport materiałow niebezpiecznych ADR cysternami, przewoz ADR płynnych ładunków autocysternami, płynne materiały niebezpieczne ADR, ADR ładunki, ładunek niebezpieczny ADR, transportowanie płynnych ładunków żywnościowych, przewóz płynnych produktów spożywczych, przewozy łatwo psujących się ładunków, przewozy płynnych materiałów spożywczych, przewozy płynnych towarów żywnościowych, płynne łatwo psujące się ładunki, przewozimy płynne ładunki żywnościowe, transport spożywczych produktów łatwo psujących się, płynne ładunki żywnościowe, ładunki płynne, ładunki ciekłe, ładunki sypkie, ładunki luzem, ładunki masowe do autocystern, łatwo psujące się towary, ładunek płynny, ładunek luzem do cystern, ładunek masowy, płynny ładunek do cysterny, ładunki płynne nie żywnościowe, przewozy płynnych ładunków nie żywnościowych, produkty nie żywnościowe, ładunki materiałów chemicznych, materiał sypki, transportowanie ładunków sypkich, cysterna do silosu, przewóz cieczy, przewozy sypkich materiałów silosami, materiały sypkie, przewozy ładunków ciekłych, transportownie oleju rzepakowego, przewozimy nie rafinowany olej, transport syropa cukrowego, transportowane glukozy, przewóz syropa fruktozy, transportowane soka jabłkowego, przewóz wino, transportowane mleka, przewozy śmietanki, transportowane czekolada, transport alkohola etylowego, przewóz brandy, transport napoje alkoholowe, transportowanie oleje techniczne, przewozimy używany olej, biodiesel transport, transportowanie gliceryna, przewóz kwasy, transport smar, przewozy AdBlue, transportowanie etanol, przewóz benzyny, transportowane bitumu, transport rozpuszczalnik, transportowane farby, przewóz kleje, wynajem cystern samochodowych, promy morskie, wolna cysterna, usługi w dziedzinie cystern, przewoźnik autocystern, producenci cystern, mycie cystern EFTCO, pojemność autocystern, objętość cystern, sprzedaż cystern, handel autocystern, CMR, TIR, ATP, ADR, AETR, Międzynarodowe przewozy ładunków; transport towarów na trasach międzynarodowych; usługi spedycji międzynarodowej; międzynarodowe usługi spedycyjne; usługi ekspediowania ładunków; ekspediowanie i przewóz ładunków; przewozy kompletnych ładunków; przewożenie kompletnych i częściowych ładunków; miejscowe transportowanie ładunków; międzynarowdowe kompleksowe usługi logistyczne; zabieranie ładunku i dostarczanie od drzwi do drzwi; wożenie z krajów bałtyckich; dostarczanie ładunków na Litwę, Łotwę, Estonię; transportowanie do krajów bałtyckich; dostarczanie towarów z zagranicy; import ładunków i towarów; ładunki i towar na eksport; transport multimodalny; przewozy multimodalne; przewożenie ładunków kompletnych w kontenerach (FCL) i drobnicy (LCL); eksport do krajów WNP; przewozy do Rosji; przewóz ładunków z Białorusi; transport do krajów Europy Zachodniej; dostarczanie łądunków do krajów skandynawskich; transportowanie szybko psujących się ładunków; drobne częściowe ładunki; małe przesyłki; komplektowanie częściowych ładunków; transportowanie skomplektowanych ładunków; przewóz towarów niebezpiecznych ADR; ładunki tranzytowe; transport odzieży na wisząco; przyczepy cysterny ADR; transport między krajami Europy Zachodniej; ubezpieczenie ładunków; transport europejski; tranzyt po Europie; dostawy w Europie Centralnej oraz Południowej; przewozy w naczepach plandekowych; transport plandekowy; transport plandeki; międzynarodowe przewozy plandekowe; zasłona; naczepa zasłonowa; załadunek przez bok; naczepa typu jumbo 120 m3; pociąg drogowy; przyczepa mega; pociąg drogowy mega; przewozy jumbo; załadunki w naczepy wielkoobjętościowe; przewozy wielkoobjętościowe; transport wielkoobjętościowy; ładunki dla pociągów drogowych; kontenery; przewozy w kontenerach; transport kontenerowy; transportowanie w naczepach chłodniach; ładunki w kontrolowanej temeperaturze; naczepy termo; przewóz taworów schłodzonych; ładunki zamrożone; dostawy ładunków zamrożonych; naczepy chłodnie; chłodnie dwukomorowe; ładunki fasowane; przewozy paletyzowane; transport paletowy; ładunki zapakowane; ładunki chłodniowe; załadunki paletowe; palety na zamianę; naczepy z podłodą przesuwaną; platforma kontenerowa; wywrotka; przyczepa niewymiarowa, ponadgabarytowa, mikrobus; ciężarówka otwarta; ładunki na paletach; ładunki niefasowane; przewozy zgodnie z konwencjami TIR i CMR; przewozy w naczepach o różnych pojemnościach; załadunek przez tył; podłoga przesuwana; transport ładunków do Polski;załadunki w Polsce; dostawy po Polsce; transport morski; transport kombinowany w UE; przewozy w Niemczech; przewozy kobatażówe i ubezpieczenieprzewozy fasowanych towarów spożywczych; transport w dużych workach, torbach; międzynarodowe przewozy ładunków  z/ do Litwy; załadunki i transport do Włoch; ładunki z Holandii; przewozy do Francji; Ładunki do Hiszpanii; transport z Hiszpanii; spedycja w Europie Południowej; transport kolejowy; przewóz wagonami; spedycja koleją; towary koleją; przewózy transportem kolejowym; transport przez koleje; koleją do Rosji; Wagon z Białorusi; cysterna kolejowa; Przewóz ładunków z Białorusi koleją; Litewskie koleje z stran bałtyckich do Rosji; transport kolejowym z Kazachstanu; kryty wagon koleją; półwagon; ładunki do Ukrainy; Pociąg kontenerów; wagon typu hopper; Kolejowy spedytor; Kolej z Chin do Polski; Kontenery morskie; transport ładunków do Chin; transport morski; 20 stopowe kontenery z Azji; transport statkiem do Ameryki; transport kontenerowy na morze; Przewózy przez statki; Platforma kontenerów; morski kontener suchych ładunków; Kontenerowiec; usługi tank kontenerach; ładunki z Ameryki Południowej; Transport towarów z Azji; transportem z Hongkongu; transportowane wyrob z Indii; Kontenerów 40 stóp; otwarty open top kontener; towary z kontenera; wynajem kontenerów; flat rack kontenery;

Top