Cieczy Temperatury Gęstość
Acetic Acid 25 1049
Acetone 25 784.6
Acetonitrile 20 782
Alcohol, ethyl (ethanol) 25 785.1
Alcohol, methyl (methanol) 25 786.5
Alcohol, propyl 25 800.0
Ammonia (aqua) 25 823.5
Aniline 25 1019
Automobile oils 15 880 - 940
Beer (varies) 10 1010
Benzene 25 873.8
Benzil 15 1230
Brine 15 1230
Bromine 25 3120
Butyric Acid 20 959
Butane 25 599
n-Butyl Acetate 20 880
n-Butyl Alcohol 20 810
n-Butylhloride 20 886
Caproic acid 25 921
Carbolic acid 15 956
Carbon disulfide 25 1261
Carbon tetrachloride 25 1584
Castor oil 25 956.1
Chloride 25 1560
Chlorobenzene 20 1106
Chloroform 20 1489
Chloroform 25 1465
Citric acid 25 1660
Coconut oil 15 924
Cotton seed oil 15 926
Cresol 25 1024
Creosote 15 1067
Crude oil, 48o API 60oF 790
Crude oil, 40o API 60oF 825
Crude oil, 35.6o API 60oF 847
Crude oil, 32.6o API 60oF 862
Crude oil, California 60oF 915
Crude oil, Mexican 60oF 973
Crude oil, Texas 60oF 873
Cumene 25 860
Cyclohexane 20 779
Cyclopentane 20 745
Decane 25 726.3
Diesel fuel oil 20 to 60 15 820 - 950
Diethyl ether 20 714
o-Dichlorobenzene 20 1306
Dichloromethane 20 1326
Diethylene glycol 15 1120
Dichloromethane 20 1326
Dimethyl Acetamide 20 942
N,N-Dimethylformamide 20 949
Dimethyl Sulfoxide 20 1100
Dodecane 25 754.6
Ether 25 713.5
Ethylamine 16 681
Ethyl Acetate 20 901
Ethyl Alcohol 20 789
Ethyl Ether 20 713
Ethylene Dichloride 20 1253
Ethylene glycol 25 1097
Freon (Fluorine) refrigerant R-11 25 1476
Fluorine refrigerant R-12 25 1311
Fluorine refrigerant R-22 25 1194
Formaldehyde 45 812
Formic acid 10%oncentration 20 1025
Formic acid 80%oncentration 20 1221
Freon - 11 21 1490
Freon - 21 21 1370
Fuel oil 60oF 890
Furan 25 1416
Furforol 25 1155
Gasoline, natural 60oF 711
Gasoline, Vehicle 60oF 737
Gas oils 60oF 890
Glucose 60oF 1350 - 1440
Glycerine 25 1259
Glycerol 25 1126
Heptane 25 679.5
Hexane 25 654.8
Hexanol 25 811
Hexene 25 671
Hydrazine 25 795
Iodine 25 4927
Ionene 25 932
Isobutyl Alcohol 20 802
Iso-Octane 20 692
Isopropyl Alcohol 20 785
Isopropyl Myristate 20 853
Linolenic Acid 25 897
Linseed oil 25 929.1
Mercury   13590
Methane -164 465
Methanol 20 791
Methyl Isoamyl Ketone 20 888
Methyl Isobutyl Ketone 20 801
Methyl n-Propyl Ketone 20 808
Methyl t-Butyl Ether 20 741
N-Methylpyrrolidone 20 1030
Methyl Ethyl Ketone 20 805
Milk 15 1020 - 1050
Naphtha 15 665
Naphtha, wood 25 960
Napthalene 25 820
Ocimene 25 798
Octane 15 698.6
Olive oil 20 800 - 920
Oxygen (liquid) -183 1140
Paraffin   800
Palmitic Acid 25 851
Pentane 20 626
Pentane 25 625
Petroleum Ether 20 640
Petrol, natural 60oF 711
Petrol, Vehicle 60oF 737
Phenol 25 1072
Phosgene 0 1378
Phytadiene 25 823
Pinene 25 857
Propane -40 493.5
Propane, R-290 25 494
Propanol 25 804
Propylenearbonate 20 1201
Propylene 25 514.4
Propylene glycol 25 965.3
Pyridine 25 979
Pyrrole 25 966
Rape seed oil 20 920
Resorcinol 25 1269
Rosin oil 15 980
Sea water 25 1025
Silane 25 718
Silicone oil   760
Sodium Hydroxide (caustic soda) 15 1250
Sorbaldehyde 25 895
Soya bean oil 15 924 - 928
Stearic Acid 25 891
Sulphuric Acid 95%onc. 20 1839
Sugar solution 68 brix 15 1338
Sunflower oil 20 920
Styrene 25 903
Terpinene 25 847
Tetrahydrofuran 20 888
Toluene 20 867
Toluene 25 862
Triethylamine 20 728
Trifluoroacetic Acid 20 1489
Turpentine 25 868.2
Water pure 4 1000
Water - sea 77oF 1022
Whale oil 15 925
o-Xylene 20 880

 Kontener do żywności, kontenery na żywność,kontenery do płynnych ładunków, cysterny-silosy silos, autocysterna sypkich ładunków, cysterny do sypkich ładunków, cysterna segmentowa, cysterny z oddzielnymi przegrodami, cysterna samochodowa z sekcjami, cysterny z licznikami, liczniki w utocysternach, nasadki autocystern, cysterna z wężem, cysterny ze sprężarką, złącza do cystern, przejścia zbiornikow, cysterny kalibrowane, kalibrowane autocystern, beczka, cysterny z pompami, tank z kompresorem,autocysterny z kompresorami, zbiorniki z pompą, autocysterny z reżymem temperatury, cysterna z utrzymanie temperatury, cysterna z ociepleniem, cysterny z podgrzewaniem Webasto, autocysterna ocieplająca, cysterna z termoizolacją, cysterna izolowana, autocysterna z termoizolacją, cysterna samochodowa z podgrzewaczem, autocysterny z termometrami, cysterna z termometrem, autocysterny ATP, ATP cysterna dla produktów spożywczych, żywnościowe cysterny ATP, cysterna ropy naftowej, transport paliwa, cysterna do produktów żywnościowych,cysterny samochodowe żywnościowe, zbiorniki płynnych ładunków, autocysterna do żywności, cysterny do przewozu cieczy, cysterny do towarów luzem, autocysterny do ładunków masowych, pojemniki do przewozu płynnych materiałów, tanki do przewozu luzem, autocysterny płynnych materiałów, cysterny spożywcze, autocysterna spożywcza, cysterna nie dla produktów spożywczych, autocysterny do materiałów chemicznych, mlekowóz, transport do cementu, cysterna ciśnieniowa, autocysterny z ciśnieniem, cysterna do bitumu, cysterny AdBlue, autocysterny specjalne, cysterna specjalna samochodowa, ADR zbiorniki, ADR autocysterny połprzyczepy, cysterna ADR samochodowa, transportowanie kontenerami, przewozy płynnych ładunków w kontenerach, przewozy cysternami, transport w cysternach,transportowanie cysternami, przewóz cysternami samochodowymi, przewozy płynnych ładunków, transportowanie ładunków płynnych autocysternami, przewóz cieczy, transport luzem, przewóz ładunków masowych, przewóz płynów autocysternami, transport cieczy cysternami, transport ładunków cysternami samochodowymi, transportowanie materiałów masowych, przewozy ładunków luzem autocysternami, ładunki luzem, transport towarów luzem, przewózy towarów masowych, transportowanie płynów, transportowanie ładunków luzem, przewóz ładunków płynnych, materiały płynne transportowane, transportowanie płynnych ładunków, przewozy ładunków sypkich,  przewozy ładunków masowych silosami, transportowanie ładunków sypkich autocysternami silosu, transport towarów luzem cysternami-silosami, przewóz płynnego towaru, przewóz płynnych produktów spożywczych,przewozy ładunków płynnych autocysternami, transportowanie masowych ładunków cysternami, transportowanie przez cysterny, wykonujemy przewozy płynnych produktów cysternami, transportujemy płynne produkty spożywcze, transportowanie płynnego ładunku, przewozy ładunków ADR, transportowanie płynnych ładunków ADR cysternami, transport materiałow niebezpiecznych ADR cysternami, przewoz ADR płynnych ładunków autocysternami, płynne materiały niebezpieczne ADR, ADR ładunki, ładunek niebezpieczny ADR, transportowanie płynnych ładunków żywnościowych, przewóz płynnych produktów spożywczych, przewozy łatwo psujących się ładunków, przewozy płynnych materiałów spożywczych, przewozy płynnych towarów żywnościowych, płynne łatwo psujące się ładunki, przewozimy płynne ładunki żywnościowe, transport spożywczych produktów łatwo psujących się, płynne ładunki żywnościowe, ładunki płynne, ładunki ciekłe, ładunki sypkie, ładunki luzem, ładunki masowe do autocystern, łatwo psujące się towary, ładunek płynny, ładunek luzem do cystern, ładunek masowy, płynny ładunek do cysterny, ładunki płynne nie żywnościowe, przewozy płynnych ładunków nie żywnościowych, produkty nie żywnościowe, ładunki materiałów chemicznych, materiał sypki, transportowanie ładunków sypkich, cysterna do silosu, przewóz cieczy, przewozy sypkich materiałów silosami, materiały sypkie, przewozy ładunków ciekłych, transportownie oleju rzepakowego, przewozimy nie rafinowany olej, transport syropa cukrowego, transportowane glukozy, przewóz syropa fruktozy, transportowane soka jabłkowego, przewóz wino, transportowane mleka, przewozy śmietanki, transportowane czekolada, transport alkohola etylowego, przewóz brandy, transport napoje alkoholowe, transportowanie oleje techniczne, przewozimy używany olej, biodiesel transport, transportowanie gliceryna, przewóz kwasy, transport smar, przewozy AdBlue, transportowanie etanol, przewóz benzyny, transportowane bitumu, transport rozpuszczalnik, transportowane farby, przewóz kleje, wynajem cystern samochodowych, promy morskie, wolna cysterna, usługi w dziedzinie cystern, przewoźnik autocystern, producenci cystern, mycie cystern EFTCO, pojemność autocystern, objętość cystern, sprzedaż cystern, handel autocystern, CMR, TIR, ATP, ADR, AETR, Międzynarodowe przewozy ładunków; transport towarów na trasach międzynarodowych; usługi spedycji międzynarodowej; międzynarodowe usługi spedycyjne; usługi ekspediowania ładunków; ekspediowanie i przewóz ładunków; przewozy kompletnych ładunków; przewożenie kompletnych i częściowych ładunków; miejscowe transportowanie ładunków; międzynarowdowe kompleksowe usługi logistyczne; zabieranie ładunku i dostarczanie od drzwi do drzwi; wożenie z krajów bałtyckich; dostarczanie ładunków na Litwę, Łotwę, Estonię; transportowanie do krajów bałtyckich; dostarczanie towarów z zagranicy; import ładunków i towarów; ładunki i towar na eksport; transport multimodalny; przewozy multimodalne; przewożenie ładunków kompletnych w kontenerach (FCL) i drobnicy (LCL); eksport do krajów WNP; przewozy do Rosji; przewóz ładunków z Białorusi; transport do krajów Europy Zachodniej; dostarczanie łądunków do krajów skandynawskich; transportowanie szybko psujących się ładunków; drobne częściowe ładunki; małe przesyłki; komplektowanie częściowych ładunków; transportowanie skomplektowanych ładunków; przewóz towarów niebezpiecznych ADR; ładunki tranzytowe; transport odzieży na wisząco; przyczepy cysterny ADR; transport między krajami Europy Zachodniej; ubezpieczenie ładunków; transport europejski; tranzyt po Europie; dostawy w Europie Centralnej oraz Południowej; przewozy w naczepach plandekowych; transport plandekowy; transport plandeki; międzynarodowe przewozy plandekowe; zasłona; naczepa zasłonowa; załadunek przez bok; naczepa typu jumbo 120 m3; pociąg drogowy; przyczepa mega; pociąg drogowy mega; przewozy jumbo; załadunki w naczepy wielkoobjętościowe; przewozy wielkoobjętościowe; transport wielkoobjętościowy; ładunki dla pociągów drogowych; kontenery; przewozy w kontenerach; transport kontenerowy; transportowanie w naczepach chłodniach; ładunki w kontrolowanej temeperaturze; naczepy termo; przewóz taworów schłodzonych; ładunki zamrożone; dostawy ładunków zamrożonych; naczepy chłodnie; chłodnie dwukomorowe; ładunki fasowane; przewozy paletyzowane; transport paletowy; ładunki zapakowane; ładunki chłodniowe; załadunki paletowe; palety na zamianę; naczepy z podłodą przesuwaną; platforma kontenerowa; wywrotka; przyczepa niewymiarowa, ponadgabarytowa, mikrobus; ciężarówka otwarta; ładunki na paletach; ładunki niefasowane; przewozy zgodnie z konwencjami TIR i CMR; przewozy w naczepach o różnych pojemnościach; załadunek przez tył; podłoga przesuwana; transport ładunków do Polski;załadunki w Polsce; dostawy po Polsce; transport morski; transport kombinowany w UE; przewozy w Niemczech; przewozy kobatażówe i ubezpieczenieprzewozy fasowanych towarów spożywczych; transport w dużych workach, torbach; międzynarodowe przewozy ładunków  z/ do Litwy; załadunki i transport do Włoch; ładunki z Holandii; przewozy do Francji; Ładunki do Hiszpanii; transport z Hiszpanii; spedycja w Europie Południowej; transport kolejowy; przewóz wagonami; spedycja koleją; towary koleją; przewózy transportem kolejowym; transport przez koleje; koleją do Rosji; Wagon z Białorusi; cysterna kolejowa; Przewóz ładunków z Białorusi koleją; Litewskie koleje z stran bałtyckich do Rosji; transport kolejowym z Kazachstanu; kryty wagon koleją; półwagon; ładunki do Ukrainy; Pociąg kontenerów; wagon typu hopper; Kolejowy spedytor; Kolej z Chin do Polski; Kontenery morskie; transport ładunków do Chin; transport morski; 20 stopowe kontenery z Azji; transport statkiem do Ameryki; transport kontenerowy na morze; Przewózy przez statki; Platforma kontenerów; morski kontener suchych ładunków; Kontenerowiec; usługi tank kontenerach; ładunki z Ameryki Południowej; Transport towarów z Azji; transportem z Hongkongu; transportowane wyrob z Indii; Kontenerów 40 stóp; otwarty open top kontener; towary z kontenera; wynajem kontenerów; flat rack kontenery;

Top